Reactie van een Ajax liefhebber op kans op internationaal succes

Aan  het beoordelen van de structuur van Ajax gaat vooraf in welke positie zich de club zich bevindt en welke perspectieven er zijn.

Positie

Het clubvoetbal in Nederland en dus ook van Ajax bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Het taalgebied is ten opzicht van het Engels, Spaans en Duits klein en ook de grootte van het land is relatief bezien, gering. Voor de grote TV-producenten is Nederland en daarmee het Nederlands clubvoetbal niet echt interessant. Dat heeft tot gevolg gehad dat de inkomsten van de clubs aan  televisie-rechten in schril contrast zijn komen te staan ten opzichte van de inkomsten die clubs in de Engeland, Spanje en Duitsland uit de TV-rechten genereren. De consequentie daarvan is weer dat deze buitenlandse clubs de wereld af struinen om talenten en goede spelers aan te trekken en deze zeer hoge salarissen te betalen. Gingen in het verleden de beste Nederlandse spelers omstreeks hun hoogtepunt naar het buitenland en waren dat er niet zo veel, waardoor een flink contingent goede spelers bij hun Nederlandse clubs actief bleven, nu gaan veel spelers al op jonge leeftijd naar een club in het buitenland, tegen een aanzienlijk hoger salaris en naar een aantrekkelijke competitie.

Daarbij komt nog dat buitenlandse miljardairs voetbal een leuk speeltje zijn gaan vinden en clubs opkopen en met miljoenen strooien om de beste spelers te ronselen.

Na afloop van het afgelopen seizoen en tijdens de recente transferperiode hebben  weer vele spelers hun Nederlandse club verlaten om hun heil in het buitenland te zoeken en dat op nog al jonge leeftijd.

Dit is voor de komende jaren een onomkeerbaar proces. De buitenlandse competities domineren en de meeste excellente elftallen spelen in de top en en in de top van de Champions League. Voor de Nederlandse clubs is geen rol op topniveau weggelegd en zij spelen de komende jaren de 2e viool.

 

Perspectief

De meeste Nederlandse clubs vullen hun selectie aan met spelers van het 2e garnituur uit het buitenland, vooral uit Afrika en Zuid Amerika. Ajax had daarbij het oog gericht op Skandinavië en haalde spelers uit Denemarken en Zweden. Deze spelers werden na een aantal jaren bij Ajax gespeeld te hebben doorverkocht aan buitenlandse ploegen. Het gevolg is dat minder Nederlandse talenten kunnen doorstromen naar het eerste elftal en moeten wachten op een invalbeurt. Ajax heeft dat ingezien en heeft het zwaartepunt gelegd op de opleiding en ook een technische commissie aangesteld, bestaande uit ervaren oud-voetballers het zogenaamde “technische hart”. De opzet is om de jeugdopleiding dusdanig in te richten dat talenten zich kunnen ontplooien en uiteindelijk rijp gemaakt worden voor het 1e elftal. Voor een buitenstaander is echter niet duidelijk of de jeugdopleiding doelmatig is ingericht, gezien de berichtgeving over controversies binnen het technisch hart enerzijds en de commentaren van zijdelings betrokkenen, waaronder Johan Cruijf, anderzijds.

Bij het kijken naar Europese topwedstrijden zie ik dat in dit moderne voetbal de techniek en de handelingssnelheid meer bepalend zijn dan de tactiek cq het positiespel. Dus het zwaartepunt van de opleiding zou in eerste aanleg gebaseerd moeten worden op deze aspecten van het voetbal, balbeheersing, snelheid van handelen, het aanspelen, het samenspel, het dekken/ontlopen van de tegenstander.

Thans beschikt Ajax over een zeer jong eerste elftal, voornamelijk bestaande uit zelf opgeleide spelers. In staat om in goeden doen prachtig te spelen maar ook kwetsbaar, zoals ook is gebleken.

Ook al heeft de club voor veel spelers de contracten verlengd voor de meesten van hen geldt dat ze graag door willen stromen naar de grote buitenlandse competities, hetgeen ook gebeurt en wel op steeds jongere leeftijd.

Dat geldt zelfs voor de jeugdopleiding, waar onlangs een 16 jarige spits uit de B1 werd overgenomen door Arsenal. Een jongen van 16 jaar met een zaakwaarnemer!!

Het voorland van Ajax is dat hun talenten snel en op jonge leeftijd de club zullen verlaten en een grotere buitenlandse club en het grote geld zullen opzoeken.

Op Europees niveau zal Ajax daardoor geen potten kunnen breken.

 

Begroting.

Als de informatie juist is dat Ajax zijn jaarbegroting opstelt zonder rekening te houden met de eventuele inkomsten uit deelname aan de Champions League is dat enerzijds verstandig beleid maar heeft dat anderzijds tot consequentie dat de hoogte van de begroting niet toelaat om dure spelers aan te trekken en aanzienlijk hogere salarissen te gaan betalen dan nu het geval is. Het betekent dus dat aan de ene kant zekerheid bestaat dat geen  ( enorm ) verlies wordt geleden maar dat aan de andere kant geen topspelers kunnen worden aangetrokken.

Extra inkomsten kunnen wel worden gegeneerd uit de verkoop van eigen opgeleide spelers.

 

Structuur

De huidige structuur is zeer complex met veel organen die elk een eigen taak vervullen. Dat kan alleen als vooraf duidelijk is bepaald welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden elk orgaan heeft en dat elk orgaan ook de instemming heeft van de hele organisatie. Dan is het al moeilijk genoeg.

Om met Cruyff te spreken: houd het eenvoudig en dat geldt ook voor de structuur. Ajax heeft er voor gekozen om aandelen uit te geven en beursgenoteerd te zijn. Dat betekent dat er aandeelhouders zijn, en dat kunnen ook leden zijn van de vereniging Ajax, maar hun positie is een geheel anders dan die van een verenigingslid. Dus Ajax is met de beursnotering een commerciële onderneming geworden, waarop toezicht wordt uitgeoefend.

De Raad van Commissarissen legt verantwoording af aan de aandeelhouders en houdt toezicht op de Directie. RvC en Directie zijn de beleidsbepalers. Het beleid behoeft de goedkeuring van de aandeelhouders vergadering en behoeft de instemming van de vereniging (- sraad )

Alle organen ressorteren onder de directie evenals ad hoc aangetrokken adviseurs en een eventuele formeel aangestelde adviseur. Een adviseur draagt geen verantwoordelijkheid binnen de organisatie, immers de rol is adviseren en een advies kan al of niet worden opgevolgd.

 

Johan Cruyff

Ook voor buitenstaanders zijn de kwaliteiten van Cruyff genoegzaam bekend en behoudens zijn uitstapje naar Feyenoord is hij een Ajacied pur sang. Er zijn echter  factoren die storend werken als informele side-kick, zijn verwantschap met De Telegraaf, bemoeizucht zonder er verantwoordelijk voor te dragen en zonder een formele positie binnen Ajax te ( willen ) aanvaarden. Het is aan de RvC en de Directie of en zo ja welke rol er voor Cruijff bij Ajax is weggelegd. De tijden zijn nu eenmaal drastisch veranderd.

Een Buitenstaander

 

Dit bericht is geplaatst in AFC Ajax N.V., avAJAX, Gastcolumn. Bookmark de permalink.