avAJAX: Doorgaan of Stoppen..(… kunnen onze rug op)

Verslag ALV avAJAX 12 januari 2016.

De jaarlijkse ledenvergadering van de Aandeelhouders Vereniging Ajax heeft plaats gevonden in restaurant Borchland, bij de Arena. Een zeer geringe opkomst, mede doordat al bekend is dat een tweede vergadering nodig zal zijn om een besluit te nemen over het voortbestaan van de avAJAX. Voor zo’n besluit moet 3/4 van de leden aanwezig zijn en als dat aantal niet gehaald wordt, kan in een tweede vergadering het besluit genomen worden met simpele meerderheid van stemmen.

Gisteravond heeft de penningmeester financieel verslag gedaan en Albert Treur heeft een samenvatting gegeven van de website, www.avajax.nl, waar veel gepubliceerd is en tienduizenden bezoekers gedurende het jaar zijn geweest. Het belangrijke voorstel “avAJAX opheffen” is besproken. Redenen voor de meerderheid van het bestuur om dit voorstel te doen zijn kort samengevat:

  1. Gebrek aan communicatie tussen dAjax painting Lillee Directie en het bestuur van avAJAX. Wij hebben na een overleg met de toenmalige directie een project opgestart waarbij door samenwerking tussen Ajax, avAJAX en de gemeente Amsterdam een programma is ontwikkeld om de jeugd (jongens en meisjes) in Amsterdam in wedstrijdvorm te laten strijden voor deelname aan een technische wedstrijd met een halve finale op de Toekomst en de finale in de Arena. Nadat de Algemeen Directeur vertrok is er geen reactie meer geweest op ons voorstel waar vele uren van ons en de sport afdeling van de gemeente Amsterdam in zaten. Conclusie: Geen inzet van Ajax voor de kleine aandeelhouders.
  2. De bestuurlijke chaos in de lijn: vereniging AFC Ajax- Beheersraad-Raad van Commissarissen-Directie-Management;
  3. Onvrede met de kwaliteit, inzet, beleving, amusementswaarde van Ajax 1.

Reglementair moeten bestuursleden van de avAJAX na 4 jaar aftreden. Twee van de drie huidige bestuursleden, penningmeester en voorzitter, treden af en zijn niet gemotiveerd om hun tijd in te zetten bij Ajax nv omdat de waarde van betrokkenheid van kleine aandeelhouders niet wordt erkend. De vereniging heeft de ” macht” en als volbloed Bobo’s zijn ze zeer op zichzelf gericht.

Reglementair moet een nieuwe vergadering worden gehouden omdat te weinig leden aanwezig waren (3/4 zie boven) om te besluiten of de vereniging wordt opgeheven of doorgaat. De datum en plaats worden binnenkort gecommuniceerd.

Voor het eventueel doorgaan met de vereniging avAJAX moeten de volgende punten worden voorbereid:

1. Invulling bestuursfuncties: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Redactiehoofd website, Webmaster voor onderhoud ICT
2. Herbezinning over Doelstellingen voor avAJAX
3. Benoemen van meer Redacteuren, b.v. voor de onderwerpen Ajax 1 en technisch beleid, Jeugdopleiding, Financieel beleid en Organisatie/Structuur.

We vragen onze leden zich te bezinnen over bovenstaande en na te gaan op welke bijdrage van de leden (vrijwilligers!) gerekend kan worden. Uw reacties graag per email aan info@avajax.nl.

Het bestuur van avAJAX
Voorzitter Frank Kales
Penningmeester Jean-Paul Lo ten Foe
Communicatie Albert Treur.

Dit bericht is geplaatst in avAJAX, Uncategorized. Bookmark de permalink.

Een reactie op avAJAX: Doorgaan of Stoppen..(… kunnen onze rug op)

  1. Guus Tenniglo schreef:

    Ik wist niet dat er een vergadering was uitgeschreven. Geen email ontvangen, mvg

Reacties zijn gesloten.