Certificaten

Iedereen die Ajax een warm hart toedraagt kan lid worden van het Ajax Socios Netwerk maar je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zogenoemde kwaliteitseisen, te weten:

  • Om lid te kunnen worden moet je of aandeelhouder van AFC Ajax NV zijn of als lid tevens certificaathouder van de vereniging zijn.
  • Certificaathouders dienen woonachtig te zijn in Nederland.
  • Certificaathouder wordt men door (naast betaling van de contributie) een bedrag te betalen waarmee de vereniging een aandeel AFC Ajax NV aanschaft. Tegenover dit aandeel zal de vereniging aan het desbetreffende lid een certificaat toekennen. Voor elk aandeel van AFC Ajax NV dat gehouden wordt door de vereniging geeft de vereniging dus een certificaat uit.

De vereniging mag de door haar gehouden aandelen niet vervreemden (dus niet verkopen of aan derden overdragen), anders dan na een verzoek van een lid tot decertificering van debetreffende aandelen. Voor het lid geldt in principe hetzelfde, het certificaat is gekoppeld aan het lidmaatschap en is dus persoonlijk. Leden kunnen certificaten dus ook niet overdragen, anders dan aan de vereniging in geval van decertificeren. Dit decertificeren kun je vergelijken met het omruilen van een certificaat voor een aandeel en gemakshalve zullen we het hierna ook zo noemen. Dit omruilen kan bijvoorbeeld in de situatie dat het lid het lidmaatschap opzegt.

Als een lid meerdere certificaten heeft kan hij niet slechts één certificaat omruilen voor een aandeel. Hij moet dan al zijn door hem gehouden certificaten omruilen. Het lid kan dan aangeven dat hij een effectenrekening heeft, de vereniging zal dan voor elk gehouden certificaat eenaandeel aan het lid overdragen, door deze aandelen bij te laten schrijven op de effectenrekeningvan het desbetreffende lid. Het certificaat houdt hierna op te bestaan en heeft geen enkele waardemeer. De vereniging zal dit meteen wijzigen in haar administratie.

Wat als het lid geen effectenrekening heeft en deze niet kan of wil openen? In dat geval verkoopt de vereniging de met de certificaten corresponderende aandelen op de beurs en maakt de opbrengst (minus eventuele transactiekosten berekend door de bank) van de aandelen over aan het desbetreffende lid. Wederom zijn dan de betreffende certificaten opgehouden te bestaan en hebben geen enkele waarde meer.

De vereniging heeft zelf geen enkel financieel belang bij het houden van de aandelen. Tevens behartigt de vereniging niet de economische belangen van de leden anders dan dat zij de aandelen enkel ter administratie in beheer heeft. Het doel van de vereniging ziet in dit verband slechts op het verenigen van stemrecht, niet op het behalen van economisch voordeel of vergroten van de waarde van aandelen. Het risico met betrekking tot de waarde van het certificaat ligt bij het lid dat certificaathouder is. De waarde van het certificaat correspondeert met de waarde van een aandeel AFC Ajax NV. De waarde van deze aandelen kunnen fluctueren, de waarde van uw certificaat dus ook.

Klik hier om lid te worden.